opvoeden & opgroeien
Baby | Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Utrecht

Jeugdgezondheidszorg Utrecht

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor alle kinderen in Utrecht en hun ouders. Bij de JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten en logopedisten. Hier kun je terecht met al je vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je kind. De medewerkers van de JGZ werken bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Kinderen 0-4 jaar, consultatiebureau

Er zijn twee momenten waarop we bij je thuis komen:

  1. Voor een gehoortest en de hielprik na de geboorte van je kindje.

  2. Als je kindje ongeveer twee weken oud is, we wegen je kindje dan, schrijven je in voor het consultatiebureau en we beantwoorden je eerste vragen.

Kom je later in Utrecht wonen dan krijg je vanzelf een uitnodiging om met je kind naar het consultatiebureau in je wijk te komen.

Wat gebeurt er tijdens de afspraak?

Tijdens de afspraken op het consultatiebureau kijkt een jeugdverpleegkundige of jeugdarts naar de groei en ontwikkeling van je kind. We leggen uit wat we gaan doen: we luisteren naar het hartje en kijken naar ogen, huid, heupen, balletjes, penis en vagina. We kijken of er sprake is van een normale lichamelijke ontwikkeling. Het betekent dat we je vragen om bij je kind tijdens het lichamelijk onderzoek zijn luier of ondergoed uit te trekken.

Stel je vragen

Je kunt tijdens de afspraken op het consultatiebureau alles vragen wat je wilt weten over verzorging, opvoeding, gezondheid en ontwikkeling. We geven je kind ook de inentingen (vaccinaties) uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Huisbezoek

Soms is het nodig een huisbezoek te plannen rond de periode dat je kindje 18 maanden oud is in plaats van een bezoek aan het consultatiebureau, dat doen we dan in overleg met jou. Je kunt ook zelf vragen om een huisbezoek.

Inloopspreekuur

Wil je graag een keertje extra langskomen op het consultatiebureau, dan kan dat. Bijvoorbeeld om je kind te laten wegen, of omdat je tussen de gewone afspraken door nog een vraag hebt. Hiervoor is het inloopspreekuur. Voor het inloopspreekuur hoef je geen afspraak te maken, je kunt gewoon binnenlopen. Wanneer zijn de inloopspreekuren? Dat lees je op de pagina van jouw locatie onder adressen en contact.

Telefonisch advies

Heb je een vraag, dan kun je de Jeugdgezondheidszorg bellen op 030 - 286 33 00 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Een jeugdverpleegkundige belt je dan binnen 48 uur terug.

De JGZ bij een bijeenkomst

Een jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg kan aanwezig zijn bij een bijeenkomst van ouders in de wijk. Ben je zelf betrokken bij een groep ouders en wil je één van onze medewerkers uitnodigen? Stuur dan een e-mail naar jgz.vg@utrecht.nl.

Samenwerking

De jeugdgezondheidszorg werkt nauw samen met andere instanties zoals wijkwelzijnsorganisaties en scholen. Als het nodig is werken we ook samen met buurtteam, maatschappelijk werk, Altrecht (Riagg) en huisartsen.

Het dossier van je kind(eren) na een verhuizing

Verhuis je naar de stad Utrecht of woon je hier sinds kort?

Geef dan aan je (vorige) Jeugdgezondheidzorg-organisatie door wanneer je verhuist (of verhuisd bent) naar Utrecht. Zij sturen het dossier van je kind(eren), met toestemming van jou en eventueel van je kind(eren) boven de 12 jaar, naar ons. Het dossier versturen gaat digitaal. Zodra je officieel ingeschreven staat in de gemeente Utrecht kunnen wij een afspraak met je inplannen.

Verhuis je uit de stad Utrecht naar een andere gemeente?

Geef dan aan ons door naar welke gemeente je verhuist en wanneer. Als het om een baby gaat die snel weer een nieuwe afspraak nodig heeft, sturen wij het dossier zo snel mogelijk door naar de nieuwe organisatie. Heeft jouw kind niet op korte termijn een afspraak nodig? Dan wachten wij totdat je officieel bent uitgeschreven, daarna sturen we het dossier naar de nieuwe organisatie. Het dossier versturen gaat digitaal.

Privacy protocol Volksgezondheid gemeente Utrecht

De Jeugdgezondheidszorg vraagt haar cliënten persoonlijke gegevens door te geven, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. Deze gegevens komen in een elektronisch dossier, samen met andere informatie die we van je kind en jou hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eist dat we zorgvuldig met deze gegevens omgaan en dat ze goed beveiligd zijn, zodat onbevoegde personen of instanties er geen inzage in kunnen krijgen zonder jouw toestemming.
Lees hier meer over de bescherming van je persoonsgegevens bij Volksgezondheid.
Wil je meer informatie over het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg? Kijk dan hier.

Locaties Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg doet haar werk vanuit het Stadskantoor, Stadsplateau 1 in Utrecht en vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin in de verschillende wijken. Via de link vind je alle locaties op een rijtje.