opvoeden & opgroeien
Basisschoolkind | Jeugdgezondheidszorg

Preventief gezondheidsonderzoek

Op deze pagina vind je alle informatie over het preventief gezondheidsonderzoek van je schoolgaande kind.

Ga naar Preventief gezondheidsonderzoek Basisschool.

Ga naar Preventief gezondheidsonderzoek Voortgezet Onderwijs.

Ga naar Preventief gezondheidsonderzoek Speciaal Onderwijs.

Basisschool

In de periode dat kinderen op de basisschool zitten, onderzoekt de Jeugdgezondheidszorg twee keer de ontwikkeling en de gezondheid: in groep 2 en in groep 7. Je kunt dan ook je eigen vragen stellen, bijvoorbeeld over slapen, bedplassen, het gedrag of de opvoeding. Als het nodig is, kunnen kinderen en ouders snel de juiste hulp krijgen.

Groep 2

Alle kinderen in groep 2 krijgen een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Je krijgt een brief met informatie zodat je weet wat er gaat gebeuren. Bij die brief zitten twee vragenlijsten die je thuis invult en meeneemt naar de afspraak (voor jou en je kind samen).

Een assistente (van de Jeugdgezondheidszorg) komt eerst op school langs om bij alle kinderen van groep 2 lengte en gewicht te meten, de kinderen houden hun kleren dan gewoon aan. Ook test zij de oren en de ogen. Wanneer de school geen geschikte ruimte heeft voor de assistente om het onderzoek uit te voeren, worden de kinderen tijdens de afspraak gewogen en gemeten, de ogen en oren worden dan ook gelijk getest. We vragen je kind voor het onderzoek van de motoriek om zich uit te kleden, het ondergoed mag aanblijven. Zo kunnen we de motoriek en alle bewegingen goed beoordelen. Ook bekijken we de huid. We kijken onder andere naar oneffenheden van de huid, zoals droge huid of eczeem, (moeder-)vlekken of andere bijzonderheden. Na het onderzoek kan je kind zich weer aankleden.

Samen bespreken we daarna jullie eigen vragen, de uitkomsten van de onderzoeken, de motoriek, de huid en de gezondheid en ontwikkeling van je kind. We kijken naar de vragenlijsten die je hebt ingevuld.

SDQ vragenlijst

De SDQ-vragenlijst (Strengths and Difficulties Questionnaire) laat zien wat de sterke kanten van je kind zijn op sociaal en mentaal vlak en welke punten extra aandacht kunnen krijgen. Het is belangrijk dat we dit bespreken, zodat je kind hulp kan krijgen als het nodig is. Een paar voorbeelden van de vragen uit de SDQ-vragenlijst:

  • Kan je kind de aandacht genoeg vasthouden?

  • Heeft je kind vrienden?

  • Denkt je kind na voordat hij iets doet?

  • Is je kind angstig?

Vragenlijst Jeugdgezondheidszorg

In de andere vragenlijst staan vragen over de gezinssituatie, de gezondheid, het gedrag en de ontwikkeling van je kind. De arts of verpleegkundige zet sommige gegevens uit deze vragenlijst in de het dossier van je kind.

Groep 7

Alle kinderen in groep 7 krijgen een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Je krijgt een brief met informatie zodat je weet wat er gaat gebeuren. Bij die brief zitten twee vragenlijsten die je thuis invult en meeneemt naar de afspraak (voor jou en je kind samen).

We wegen en meten je kind en vragen hem of haar daarvoor de kleding uit te trekken, het ondergoed mag aanblijven. Zo kunnen we de meting het beste uitvoeren. Ook bekijken we de huid. We kijken onder andere naar oneffenheden van de huid, zoals droge huid of eczeem, (moeder-)vlekken of andere bijzonderheden. Na het onderzoek kan je kind zich weer aankleden.

Samen bespreken we daarna jullie eigen vragen, de uitkomsten van de onderzoeken, de huid en de gezondheid en ontwikkeling van je kind. We kijken naar de vragenlijsten die je hebt ingevuld.

SDQ-vragenlijst

De SDQ-vragenlijst (Strengths and Difficulties Questionnaire) laat zien wat de sterke kanten van je kind zijn op sociaal en mentaal vlak en welke punten extra aandacht kunnen krijgen. Het is belangrijk dat we dit bespreken, zodat je kind hulp kan krijgen als het nodig is. Een paar voorbeelden van de vragen uit de SDQ-vragenlijst:

  • Kan je kind de aandacht genoeg vasthouden?

  • Heeft je kind vrienden?

  • Denkt je kind na voordat hij iets doet?

  • Is je kind angstig?

Vragenlijst Jeugdgezondheidszorg

In de andere vragenlijst staan vragen over de gezinssituatie, de gezondheid, het gedrag en de ontwikkeling van je kind. De arts of verpleegkundige zet sommige gegevens uit deze vragenlijst in de het dossier van je kind.

Vragen op een ander moment

De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle ouders en kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Heb je op een ander moment vragen, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over niet luisteren, bedplassen, groei en motoriek. En als kinderen wat ouder zijn kunnen ze gaan over pesten, groepsdruk, seksualiteit, mediagebruik, gezond eten en drinken. Wij denken graag met je mee. Hoe we de afspraken bij de Jeugdgezondheidszorg verder invullen, bespreken we graag samen met jou.

Contact

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 030 – 286 33 00, optie 1 of per e-mail via jgzcpt@utrecht.nl.

Voortgezet Onderwijs

In de periode dat kinderen op het voortgezet onderwijs zitten, onderzoekt de Jeugdgezondheidszorg twee keer de ontwikkeling en de gezondheid: in klas 2 en 4. Je kunt dan ook je eigen vragen stellen, bijvoorbeeld over slapen, het gedrag of de opvoeding. Als het nodig is, kunnen kinderen en ouders snel de juiste hulp krijgen.

Vragenlijst voor 2e en 4e klas

In de 2e klas van het voortgezet onderwijs krijgen alle leerlingen een digitale vragenlijst over hun eigen gezondheid. In de 4e klas krijgen ze ook weer een digitale vragenlijst. De vragenlijst vullen ze in de klas in, op de computer. De vragen gaan bijvoorbeeld over eten, bewegen, roken, alcohol, drugs, vriendschap, gezondheid en hoe zij zich voelen. Meteen na het invullen krijgen ze een persoonlijk advies te zien. Daarbij staat ook een lijstje van betrouwbare websites waar ze nog meer advies en informatie kunnen vinden. Een voorbeeld van zo’n site is www.jouwggd.nl. Vóór het invullen van de vragenlijst krijgen alle jongeren en hun ouders een brief thuis. In deze brief nodigen wij ouders uit om ook hun eigen vragen over hun kind aan ons te stellen.

Gesprek in de 2e klas

In de 2e klas krijgen alle jongeren een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Meestal zijn deze gesprekken op school, maar als de school daarvoor geen geschikte ruimte heeft, dan nodigen we je kind uit op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders hoeven niet bij deze afspraak te zijn. De jeugdverpleegkundige meet de lengte en gewicht van je kind en ze bespreekt de uitkomsten van de vragenlijst. De antwoorden zijn alleen bekend bij je kind en de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Als het nodig is - en in overleg met je kind - bespreken we de uitkomsten met jou of met anderen, bijvoorbeeld de mentor op school.

Gesprek in de 4e klas

In de 4e klas krijgen niet alle jongeren een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Een reden voor een gesprek kunnen de uitkomsten van de vragenlijst zijn, of als je kind of jij graag iets willen bespreken. In dat gesprek kijken we naar de vragenlijst en de vragen die er zijn. Meestal zijn deze gesprekken op school, maar als de school daarvoor geen geschikte ruimte heeft, nodigen we je kind uit op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders hoeven niet bij deze afspraak te zijn. De antwoorden uit de vragenlijst zijn alleen bekend bij je kind en de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Als het nodig is - en in overleg met je kind - bespreken we de uitkomsten met jou of met anderen, bijvoorbeeld de mentor op school.

Beleid en onderzoek

Daarnaast gebruikt de Jeugdgezondheidszorg de antwoorden van de vragenlijsten uit de 2e en de 4e klas om te kijken hoe het gaat met de jongeren in de stad. In teksten hierover zijn de resultaten niet in verband te brengen met losse personen.

Contact

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 030 – 286 33 00, optie 1 of per e-mail via jgzcpt@utrecht.nl.

Speciaal onderwijs

De Jeugdgezondheidszorg onderzoekt alle kinderen als ze starten op het speciaal onderwijs. Kinderen onder de acht jaar krijgen één keer per twee jaar een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek. Daarna is het onderzoek één keer in de drie jaar. Alle kinderen krijgen een uitnodiging om lengte en gewicht te laten meten, ook test de assistente de oren en de ogen. Daarnaast krijgen de kinderen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, je komt daar samen met je kind naartoe. Tijdens die afspraak onderzoeken we hoe het verder gaat met je kind. Wij vragen bijvoorbeeld hoe het thuis en op school gaat en of je kind vriendjes heeft, natuurlijk kun je dan zelf ook vragen stellen. En als het nodig is, geven wij de school advies over begeleiding van je kind.

Vragen op een ander moment

De Jeugdgezondheidszorg is er voor alle ouders en kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Heb je op een ander moment vragen dan kun je altijd contact met ons opnemen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over niet luisteren van je kind, bedplassen, overgewicht, mediagebruik, pesten, seksualiteit. Wij denken graag met je mee.

Contact

Je kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 030 – 286 33 00, optie 1 of per e-mail via jgzcpt@utrecht.nl.