opvoeden & opgroeien
Basisschoolkind | Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Utrecht

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor alle kinderen in Utrecht en hun ouders. Bij de JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten en logopedisten. Hier kun je terecht met al je vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je kind.

Kinderen en jongeren 4-18 jaar

Heb je als ouder vragen over je kind? Bijvoorbeeld over niet luisteren, bedplassen, groei of motoriek? Of, als je kind wat ouder is, over bijvoorbeeld pesten, groepsdruk, seksualiteit, mediagebruik, gezond eten en drinken? Wij denken graag met je mee. Hoe we de afspraken bij jeugdverpleegkundige of jeugdarts verder invullen, bespreken we graag samen met jou. Neem contact met ons op als je een afspraak wilt maken.
Alle kinderen van 5 jaar oud en 8 jaar oud (basisonderwijs) en jongeren in klas 1 en 3 (voortgezet onderwijs) krijgen een uitnodiging voor een Preventief Gezondheidsonderzoek.

Telefonisch advies

Heb je een vraag, dan kan je de JGZ bellen op 030 - 286 33 00 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Een jeugdverpleegkundige belt je dan binnen twee werkdagen terug.

De JGZ bij een bijeenkomst

Een jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de JGZ kan aanwezig zijn bij een bijeenkomst van ouders in de wijk. Ben je zelf betrokken bij een groep ouders en wil je een medewerker van de JGZ uitnodigen? Klik dan op de button "Direct contact" en vul het contactformulier in.

Samenwerking

De JGZ werkt samen met andere instanties, bijvoorbeeld met huisartsen, scholen, buurtteams, geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten, diëtisten of logopedisten.

Locaties JGZ

De JGZ werkt vanuit de locaties in de verschillende wijken. Let op: voor schoolgaande jeugd bepaalt het adres van de school onder welke JGZ-locatie/organisatie je kind valt, niet het eigen woonadres.

Het dossier van je kind(eren) na een verhuizing

Verhuis je naar de stad Utrecht of woon je hier sinds kort?

Laat dan bij je (vorige) Jeugdgezondheidzorg-organisatie weten wanneer je verhuist (of verhuisd bent) naar Utrecht. Zij sturen het dossier van je kind(eren), met toestemming van jou en eventueel van je kind(eren) boven de 12 jaar, naar ons. Het dossier versturen gaat digitaal. Zodra je officieel ingeschreven staat in de gemeente Utrecht kunnen wij een afspraak met je inplannen.

Verhuis je uit de stad Utrecht naar een andere gemeente?

Laat ons weten naar welke gemeente je verhuist en wanneer. Als het om een kind gaat dat snel weer een nieuwe afspraak nodig heeft, sturen wij het dossier zo snel mogelijk door naar de nieuwe organisatie. Heeft jouw kind niet op korte termijn een afspraak nodig? Dan wachten wij totdat je officieel bent uitgeschreven, daarna sturen we het dossier naar de nieuwe organisatie. Het dossier versturen gaat digitaal.

Privacyprotocol Volksgezondheid gemeente Utrecht

De JGZ vraagt haar cliënten persoonlijke gegevens door te geven, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. Deze gegevens komen in een elektronisch dossier, samen met andere informatie die we van je kind en jou hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eist dat we zorgvuldig met deze gegevens omgaan en dat ze goed beveiligd zijn, zodat mensen of instanties die er niets mee te maken hebben jouw gegevens niet kunnen zien zonder jouw toestemming.
Lees hier meer over de bescherming van je persoonsgegevens.
Wil je meer informatie over het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg? Kijk dan hier.