Jeugdgezondheidszorg Utrecht
Adressen en contact | Locatie 't Goylaan - antroposofisch bureau

Locatie 't Goylaan - antroposofisch bureau

Locatie 't Goylaan - antroposofisch bureau

Wie zijn wij?

Sinds april 2020 is het antroposofisch bureau van het Therapeuticum Utrecht onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg van de Gemeente Utrecht, op locatie 't Goylaan 75.

Het antroposofisch bureau is voor ouders uit de stad Utrecht die de reguliere zorg voor hun kind(eren) van 0 tot en met 12 jaar willen uitbreiden met antroposofische (gezondheids)zorg. Antroposofische zorg is zorg die gebaseerd is op de inzichten die Rudolf Steiner heeft uitgedragen. Deze leer gaat ervan uit dat een mens naast het fysieke lichaam andere, niet zichtbare, lichamen heeft. Het is van belang om deze lichamen met elkaar in balans te houden. 

Wat kun je van ons verwachten?

Als je kindje 2 à 3 weken oud is, komt onze verpleegkundige op huisbezoek. Ook bij een nieuwe aanmelding op latere leeftijd is een huisbezoek of een langere afspraak op het spreekuur om kennis te maken gebruikelijk. De frequentie van de bezoeken op het spreekuur wordt met de ouders samen bepaald.

 • In het eerste levensjaar: gemiddeld zes à zeven keer;
 • In het tweede levensjaar gemiddeld twee à drie keer;
 • In het derde en vierde levensjaar gemiddeld twee keer.

Wat komt ter sprake tijdens deze bezoeken?

Groei, ontwikkeling en voeding, maar ook kleding, warmte, ritme, verzorging, (kinder)ziekten en vaccinaties bespreken we vanuit de antroposofische visie. Wij geven adviezen die recht doen aan het betreffende kind en aansluiten bij de vragen van de ouders. Onze waarnemingen van het kind en het gesprek met de ouder staan hierbij centraal. Door het bieden van visie en ondersteuning kunnen ouders tot eigen weloverwogen beslissingen komen.

Verdere aandachtspunten zijn:

 • Preventieve medische zorg;
 • Vroegtijdig opsporen van afwijkingen van de normale ontwikkeling;
 • Gezondmakende gewoonten, zoals ritme, regelmaat, inbakeren, warmte, rust, liefde en eenvoud;
 • Voeding in het algemeen en natuur- en vegetarische voeding in het bijzonder;
 • Problemen als krampjes, veel huilen, slecht slapen, slecht eten, ziekte;
 • Voorlichting over kinderziekten, inenten en het gebruik van vitamines;
 • Opvoedingsvragen, speelgoed en kinderopvang

Voorlichtingsbijeenkomsten 2023

Antroposofisch bureau ’t Goylaan 75, 15.30-16.30 uur, vergaderruimte 0.22.

 • Donderdag 15 juni - Slapen
 • Donderdag 13 juli - Warmte
 • Donderdag 24 augustus - Het zieke kind (in vergaderruimte 1.12, boven)
 • Donderdag 7 september - Vaccineren
 • Donderdag 5 oktober - Opvoeding
 • Donderdag 2 november - Voeding
 • Donderdag 14 december - Ritme in dag en jaar  

Aanmelden kan bij Melike of Véronique.

Meer informatie over de werkwijze van antroposofische bureaus is te vinden op www.kinderspreekuur.nl.

Wil je een afspraak maken bij het antroposofisch bureau, bel dan naar 030 - 286 3300, optie 2 en zeg erbij dat het gaat om een afspraak bij het antroposofisch bureau.

Handige links

Antroposofie en het Kind

Antroposofisch Leven

Antroposana, Antroposofische zorg is er voor iedereen

Citroen voet-kuitwikkel , instructiefilm

Demeter keurmerk voor producten afkomstig van biologisch-dynamische landbouw

Gezichtspunten, Centrum Sociale Gezondheidszorg

Gezondheidscentrum Therapeuticum Utrecht 

Het Kindertherapeuticum

Kinderspreekuur, het landelijke platform voor antroposofische ouder- en kindzorg.

Instructiefilms