Jeugdgezondheidszorg Utrecht
Verwijsindex

Verwijsindex

De verwijsindex is een hulpmiddel bij de zorg voor kinderen en jongeren. In de verwijsindex kan een professionele hulpverlener of behandelaar registreren dat hij contact heeft met een cliënt. Op deze manier weten professionals van elkaar dat zij bij een bepaalde cliënt betrokken zijn.

Hoe werkt het?

Buurtteams, leerkrachten, hulpverleners en andere professionals die zich zorgen maken over een jeugdige kunnen een melding plaatsen in de verwijsindex. Als ook andere hulpverleners betrokken zijn, kan de melder dit direct zien. Als een professional een melding wil toevoegen, bespreekt hij dit eerst met de ouder/verzorger en/of de jongere. Daarna neemt hij contact op met de andere hulpverlener(s) om af te spreken wie de regie heeft in de hulpverlening. Zo zorgen we dat instanties niet langs elkaar heen werken en voorkomen we dat informatie verloren gaat.
In de verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie; alleen de namen en contactgegevens van betrokken professionals worden geregistreerd.

Wie doen mee?

In Utrecht zijn al veel organisaties aangesloten op de verwijsindex. Het is een landelijk werkend systeem en per regio of gemeente zijn verschillende keuzes gemaakt over het gebruik van de index.

Meer informatie

Wil jij gebruik maken van je recht op inzage, of heb je andere vragen over de verwijsindex? Stuur dan een e-mail naar verwijsindex@utrecht.nl. Informatie over het indienen van een bezwaarschrift vind je hier: bezwaar indienen.

Heb je een account in de verwijsindex? Inloggen gaat via www.multisignaal.nl

Lees ook de informatiefolder over de verwijsindex voor ouders/verzorgers of voor jongeren en/of bekijk het filmpje.