opvoeden & opgroeien
Puber | Ontwikkeling

Geloof en gay zijn

Onderwerp: geloof en gay zijn

De meningen zijn verdeeld wanneer jongeren op straat gevraagd wordt naar gelovig zijn en homo, lesbisch of transgender zijn. Veel jongeren zeggen dat het niet kan volgens het geloof. Volgens jongerenwerker Steve Monsanto verandert er wel wat in het denken over dit onderwerp.

Tips voor ouders

Is het geloof en gay zijn een onderwerp wat bij jullie thuis besproken wordt? Volgens SCP-onderzoek vindt de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders homoseksualiteit verkeerd, tegenover één op de tien autochtone Nederlanders. Driekwart zou er een probleem mee hebben als hun kind een partner zou hebben van hetzelfde geslacht (één op de zes autochtone Nederlanders). De jongere generatie migranten staat iets positiever tegenover LHBTI’s, maar de vooruitgang is klein. Lees meer over dit onderzoek.

Steve Monsanto zegt dat het ook belangrijk is hoe ouders staan tegenover het geloof en gay zijn. Hoe reageer je als ouder of omgeving wanneer je kind uit de kast komt? Op onze site kun je lezen hoe belangrijk reacties van ouders zijn. Als ouder krijg je ook te maken met een verwerkingsproces, je kind (en jij, als ouder) kunnen te maken krijgen met afwijzing uit de omgeving en in de kerk.

Er zijn verschillende sites waar jongeren en ouders informatie kunnen vinden over het geloof en LHBTI's (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen).
Respect2love
COC